slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
inverter sin sửa đổi hình sin

inverter sin sửa đổi hình sin

17/12/2020

Modified Wave Inverters

12v and 24v to 240v Modified Sine Wave Power Converters


Modified Sine Wave Inverters that convert 12v DC to 240v AC are by far the most common type of power inverters sold in Australia. Their popularity is largely due to their relatively low cost in comparison to the more expensive and complex Pure Sine Wave Inverter models, while still being an effective way to power the majority of household appliances, power tools and electrical devices.

The reason modified wave power inverters are a lot lower in price than a pure sine wave inverter is, as the name implies, they create a modified or "good enough" replication of your household 240v AC power source, as opposed to the near identical AC wave reproduction of the pure sine wave power inverter. As creating this "close enough" AC wave is not nearly as complicated it requires far less work and components and so they are significantly cheaper than a pure sine wave power inverter.

The diagram below gives a visual representation of the output of a modified wave power inverter in comparison to both your household power (AC mains power) and also a pure sine wave inverter.

Modified Wave Power Inverter Output

Modified Wave Power Inverters were designed largely because a lot of electrical appliances will run just as well off this "good enough" power source and so it was a cost effective way to power these items instead of having to use a more expensive pure sine wave inverter when a true sine wave wasnt really needed.

While a modified wave inverter is great for powering simpler appliances and power tools for more complicated or sensitive electrical equipment and devices it is generally recommended to power them with apure sine wave power inverter, as some electrical equipment will not function correctly or at all from a modified AC wave, or if they do their life span may be reduced or it could be permanently damaged. This being the case we strongly advise checking with the manufacturers recommendations for the item(s) you want to power to make sure they will run correctly from a modified wave power inverter.

 

Wave Biến tần sửa đổi

12v và 24v đến 240v Modified Sine Wave Power Converters


Modified Sine Wave Biến tần mà chuyển đổi 12V DC đến 240V AC là bởi đến nay các loại phổ biến nhất của biến đổi công suất bán tại Úc. Phổ biến của họ phần lớn là do tương đối của chi phí thấp so với những tốn kém và phức tạp hơn Sine Wave Inverter tinh khiết mô hình, trong khi vẫn có một cách hiệu quả để cung cấp năng lượng phần lớn các thiết bị gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị điện.

Lý do sửa đổi sóng biến đổi công suất là ở mức giá thấp hơn rất nhiều so với một sóng sin biến tần tinh khiết được, như tên của nó, họ tạo ra một hoặc "đủ tốt" nhân bản sửa đổi của nguồn điện 240V AC hộ gia đình của bạn, như trái ngược với gần giống AC sinh sản của các sóng sin biến tần sóng. Khi tạo ra điều này "đủ gần" sóng AC không phải là gần như phức tạp nó đòi hỏi ít công việc và các thành phần và như vậyhọ là rẻ hơn đáng kể so với một sin biến tần sóng điện nguyên chất.

Biểu đồ dưới đây cho phép một đại diện trực quan của các đầu ra của một biến tần sóng điện biến đổi so với cả điện gia dụng của bạn (AC nguồn điện năng lượng) và cũng là một sóng sin biến tần tinh khiết.

Sửa đổi Output Wave Power Inverter

Sửa đổi Wave Power Biến tần được thiết kế rộng rãi bởi vì rất nhiều các thiết bị điện sẽ chỉ chạy cũng tắt này "đủ tốt" nguồn năng lượng và do đó, nó là một cách hiệu quả chi phí để tăng sức mạnh các mặt hàng thay vì phải sử dụng một tinh khiết sóng sin biến tần đắt hơn khi một wasnt sóng sin đúng thực sự cần thiết.

Trong khi một biến tần sóng đổi là rất tốt để cấp nguồn cho các thiết bị đơn giản và công cụ điện cho thiết bị điện phức tạp hơn hay nhạy cảm và các thiết bị đó thường được khuyến cáo để tăng sức mạnh cho họ với mộtsin biến tần sóng điện nguyên chất, như một số thiết bị điện sẽ không hoạt động chính xác hoặc ở tất cả các từ một biến đổi sóng AC, hoặc nếu họ làm tuổi thọ của họ có thể bị giảm hoặc nó có thể bị hư hỏng vĩnh viễn. Đây là trường hợp chúng tôi khuyến nghị kiểm tra với nhà sản xuất các khuyến nghị cho các item (s) bạn muốn cung cấp điện để đảm bảo rằng họ sẽ chạy một cách chính xác từ một biến tần sóng đổi.

Tags :

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: