Bồn nước Inox - nhựa

Bộ lọc
- 13%
Bồn nước nhựa ngang 300 lít ĐẠI THÀNH
Xem nhanh
- 7%
Bồn nước nhựa đứng 750 lít Đại Thành
Xem nhanh
- 2%
Bồn nước nhựa ngang 700 lít Đại Thành
Xem nhanh
- 11%
Bồn nước nhựa đứng 1000 lít Đại Thành
Xem nhanh
- 12%
Bồn nước nhựa 1000 lít ngang Đại Thành
Xem nhanh
- 10%
Bồn nước nhựa 1500 lít đứng Đại Thành
Xem nhanh
var countDownDate = new Date("Sep 30, 2023 9:37:00").getTime(); var x = setInterval(function() { var now = new Date().getTime(); var distance = countDownDate - now; var days = Math.floor(distance / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000); document.getElementById("demo").innerHTML = "Kết thúc sau: " + days + " Ngày " + hours + " Giờ " + minutes + " Phút " + seconds + " Giây "; if (distance < 0) { clearInterval(x); document.getElementById("demo").innerHTML = "ƯU ĐÃI ĐÃ KẾT THÚC"; } }, 1000);

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: