slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image

Inverter Sofar Solar

Bộ lọc
- 23%
Inverter Sofar Solar 1600TL
Xem nhanh

Inverter Sofar Solar 1600TL

6.150.000₫
7.990.999₫
- 24%
Inverter Sofar Solar 6000TLM
Xem nhanh

Inverter Sofar Solar 6000TLM

11.420.000₫
15.000.000₫
- 13%
Inverter Sofar Solar 7.5KTLM
Xem nhanh

Inverter Sofar Solar 7.5KTLM

12.990.000₫
15.000.000₫
- 7%
Inverter Sofar Solar 1100TL
Xem nhanh

Inverter Sofar Solar 1100TL

5.606.800₫
6.000.000₫
- 23%
Inverter Sofar Solar 6KTLM-G2
Xem nhanh

Inverter Sofar Solar 6KTLM-G2

11.500.000₫
15.000.000₫
- 36%
Inverter Sofar Solar AMASS-STORE BATTERY
Xem nhanh

Inverter Sofar Solar AMASS-STORE BATTERY

3.200.000₫
5.000.000₫
- 23%
Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 1.1Kw (1100TL-G3)
Xem nhanh
- 23%
Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 1.6Kw (1600TL-G3)
Xem nhanh
- 31%
Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 2.2Kw (2200TL-G3)
Xem nhanh
- 21%
Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 2.7Kw (2700TL-G3)
Xem nhanh
- 29%
Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 3Kw (3000TL-G3)
Xem nhanh
- 19%
Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 4 KW
Xem nhanh

Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 4 KW

10.000.000₫
12.287.000₫
- 22%
Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 2.7 KW
Xem nhanh

Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 2.7 KW

7.790.000₫
9.950.000₫
- 22%
Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 2.2 KW
Xem nhanh

Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 2.2 KW

7.100.000₫
9.075.000₫
- 20%
Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 3 KW G1
Xem nhanh

Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 3 KW G1

8.190.000₫
10.237.000₫
- 25%
Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 1.6 KW
Xem nhanh

Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 1.6 KW

5.938.500₫
7.900.000₫
- 20%
Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 15 KW 3 pha
Xem nhanh

Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 15 KW 3 pha

26.150.000₫
32.675.000₫
- 17%
Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 17 KW 3 pha
Xem nhanh

Inverter hòa lưới SOFAR SOLAR 17 KW 3 pha

28.590.000₫
34.308.000₫

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: